Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Plan- och halltider
Överlag är tillgång till fotbollsplaner och hallar en utmaning inom kommunen. Under 2018 så fanns det t ex bara inom Huddinge kommun 281 lag som spelade seriespel och vid beräkningar så var det ett underskott på närmare 2,4 planer (11 manna) inom kommunen. 
Fördelning av planer och tider baseras på antal spelare senaste säsongen i respektive klubb. Det innebär att alla klubbar ska få en rättvis andel planer och utrymme på planer per spelare. Dessa är de plantider som Stuvsta fått ifrån Huddinge kommun. Rörande halltider så konkurrerar klubben dessutom med sporter som primärt spelar inomhus & i hall såsom Basket, Innebandy & Handboll. Dessa har av naturliga skäl förtur på dessa halltider. 

Vad är kriterierna som Stuvsta fördelar plantiderna & halltider efter? Stuvsta har 47 trupper, och att hitta fördelning till dessa är en utmaning. Framförallt i de mest populära tiderna på fotbollssäsongen dvs ute på vardagar mellan 18-20, samt att vissa tider är redan reserverade för matcher. Vi försöker vara så rättvisa som möjligt, och vi titta på framförallt följande kriterier vid fördelning av tiderna och planer:

• Spelform dvs 5 manna tränar primärt på 5 manna, 7 manna på 7 manna etc. Inomhus så styr spelform mer storlek av hall.
• Storlek på trupperna 
• Samarbete mellan trupper 
• Ålder 
• Rekommenderade antal träningar 
• Önskemål av antal träningar 

Att notera är att det fortfarande finns ett antal tider lediga för de lag som vill träna mer, eller på andra tider. Kontakta gärna kansliet om så är fallet. 
 
 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier