SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Spelarutbildningsplanen

Spelarutbildningsplanen är skapad med spelet som utgångspunkt. Det innebär att de rekommendationer som presenteras bygger på hur spelet ser ut i respektive spelform och åldersgrupp. Spelarutbildningsplanen ger en beskrivning av gemensamma utgångspunkter för alla spelformer. Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Syftet med planen är att öka kunskapen ytterligare genom att ta till vara forskning och beprövad erfarenhet.

 

Det som beskrivs i Spelarutbildningsplanen är de rekommendationer som Svenska Fotbollförbundet idag ger.

 

Det synsätt som genomsyrar Spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv.
Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde. I planen tas också
stor hänsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Därmed
uppfyller Spelarutbildningsplanen det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull,
allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Allt för att ge bästa
förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling.

Helhetssyn på fotboll

Spelarutbildningsplanen är skapad utifrån ett holistiskt synsätt på fotboll. Med holistiskt synsätt
menas att fotbollen ses ur ett helhetsperspektiv där spelet är centralt och där helheten är mer
omfattande än summan av alla delar. Spelaren löser en situation i fotboll genom att samtidigt
använda delfärdigheterna psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse. Det sker ett samspel/
samverkan/integrering mellan delfärdigheterna som ligger till grund för förmågan att uppfatta,
värdera, besluta och agera i situationer i spelet. 

 

Spelet med dess flöde av anfall, försvar och omställningar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll. Övningar som utgår från matchen, bidrar till att förutsättningar för lärande ökar. Helheten i spelet blir en effektiv inlärningsmetod. Om träningen liknar spelet, ökar möjligheten att lära sig färdigheter som teknik och spelförståelse – den så kallade specifitetsprincipen är uppnådd. 

Målbild

Spelarutbildningsplanen består av flera nivåer, från 6 till 19 år, och det finns en målbild för varje nivå. Den beskriver vad en spelare bör kunna innan övergången till nästa nivå. I nästa nivå förstärks och utökas denna målbild till den ska vara fullt utbyggd vid 19 års ålder. 

 

Nivåerna sträcker sig över flera år och därför bör tränaren anpassa målbilden till varje säsong dvs bryta ned nivåns målbild till delmål för varje säsong och på så sätt successivt sträva efter att nå nivåns målbild.

 

Idén är att målbilden används som riktlinjer, vägledning och mål att sträva efter. Avsikten är att det ska vara vägledning och strävan mot det man vill ska ske ofta under spelet, men inte svaret på alla tänkbara situationer.

Spela, lek och lär

Spela, lek, och lär med fotboll är den röda tråden i spelarutbildningsplanen. Den beskriver nivåerna som en spelare passerar i sin utveckling från barn till seniorspelare.

 

Åldrarna i nivåerna är genomsnittet av kronologisk ålder samt biologisk och idrottslig utveckling. Eftersom det förekommer stora individuella variationer måste det tas hänsyn till dessa i all spelarutbildning.

 

För mer information om Spela, Leka & Lär, se följande dokument spela_lek_och_lar_LR.pdf

 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier