SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ATT VARA LEDARE I STUVSTA IF

Att vara ledare för ett fotbollslag innebär ett stort ansvar, men ger också oerhört mycket tillbaka. Som ledare hjälper du spelarna att utvecklas fotbollsmässigt, dessutom bidrar du som förebild till deras utveckling som människor under en viktig period i deras liv. Ledare är och ska i alla sammanhang vara föredömen för sina spelare och för Stuvsta IF. Ledare ska därför uppträda på ett korrekt och föredömligt sätt gentemot sina egna och motståndarens spelare och ledare samt mot matchfunktionärerna. Ledare ska följa klubbens riktlinjer och policies – se dokumentet ”Om Stuvsta IF”. 

 
Din uppgift som ledare är att bidra till att förverkliga spelarnas drömmar, inte dina egna. Ledare i Stuvsta IF representerar inte bara sig själva och sitt lag utan hela föreningen. Därför förväntas av dig att du visar respekt för motståndare och domare och framförallt behandlar dina egna spelare med respekt, positiv feedback och uppmuntran. Som ledare i Stuvsta IF ska du alltid arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt . Det innebär att du måste se till att alla spelare känner sig utvalda, sedda och kompetenta och att alla får chans att spela från start. 
 
Alla ledare i Stuvsta IF erbjuds kontinuerlig utbildning som föreningen bekostar. För att kunna upprätthålla verksamhetens kvalitet finns en utbildningstrappa hos Stockholms fotbollsförbund från den inledande introduktionskursen för knattelagens föräldraledare till ungdomsledarnas basutbildningar. Ett annat sätt att ge ledarna kontinuerligt stöd i arbetet är regelbundna möten med särskilda åldersgrupper, där möjlighet ges till erfarenhetsutbyte och ömsesidiga tips och råd.
 
Vid yttligare funderingar eller vid eventuella problem som ny ledare, vänligen kontakta våran sportchef Robert Mattsson Axèn för stöd:
 
Telefon 070-259 1430
Email: robert.mattssonaxen@stuvstaif.se. 
EN FÖRENING DÄR ALLA ÄR MED PÅ LIKA VILLKOR

Stuvsta IF är en förening där alla barn och ungdomar får vara med på lika villkor såväl på träning som vid matcher. Ledare i Stuvsta IF ska därför följa Stockholms fotbollförbunds FSLL – Fotbollens spela, lek och lär. Den beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. 

 
Stuvsta IF är inte en elitförening. Det innebär att föreningen är emot att i för tidig ålder toppa lagen eller att lagen bedriver elitverksamhet i egen regi såsom uppdelning av lagen i form av första eller andra lag. Erfarenheten har visat att det leder till utslagning, risk att man tappar talanger för tidigt och underlag att bedriva fotbollsverksamhet i de äldre åldersklasserna försvinner då behov av större antal spelare finns. 
 
För att stimulera spelare som behöver utmaningar på en högre nivå än den egna åldersgruppen, tillämpar Stuvsta IF ett nära samarbete mellan åldersgrupperna i föreningen. Spelare som kommit långt i sin utveckling erbjuds match- eller träning med spelare som är ett år äldre. Utförligare beskrivning av detta avsnitt finns i dokumentet "Stuvsta IF sportsliga riktlinjer" som vänder sig till tränare och ledare. 
LEDARPOLICY

En ledare i Stuvsta IF ska:  

 • ge spelarna individuell och gemensam fysisk, psykisk, social och kulturell utbildning och utveckling 
 • vara lämpad för rollen, utbildad och ha målsättningen att med kvalificerad verksamhet ge spelarna en bred och bra kunskap i idrott och fotbollens grunder 
 • värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan, samt ge spelarna en positiv livsstil och en positiv syn på sina medmänniskor – verka för rent spel och fair play 
 • se till spelglädje före matchresultat och tabellplacering 
 • lära spelarna att acceptera förluster samt uppträda schysst som vinnare 
 • skapa goda relationer, bra samarbete och samsyn med: 
  • andra lag inom föreningen 
  • motståndare 
  • domare 
  • idrottsplatsfunktionärer 
  • andra idrotter och ledare för spelarens bästa i centrum 
  • föräldrar 
 • uppmuntra alla att finna sin plats i laget genom att prova spel på alla platser under 5- och 7- manna tiden 
 • låta alla som tränar bli uttagna till match och låta alla som blir uttagna få spela, under 5- och 7-manna ska dessutom alla få möjlighet att spela lika mycket 
 • vara vaksam och lyhörd för mobbning och aktivt motarbeta det samt arbeta för att hålla fotbollen drogfri 
 • uppmuntra spelare att utöva även andra idrotter
 • Uppmuntra sina spelare att delta i Stuvsta IF:s ungdomsråd, samt se till att laget har två representanter till detta.
En ledare i Stuvsta IF ska också beakta: 
 • först på plats – lämna sist 
 • vid hemmamatch, se till planen är i spelbart skick, omklädningsrum upplåsta etc., senast 30 minuter innan matchstart 
 • ordning och reda i samband med träning och match 
 • vara positiv och förtroendegivande 
 • fortbilda sig – utveckla sig själv – följa föreningens utbildningsplan avseende spelare, ledare och föräldrar 
 • se och höra alla – upptäcka signaler 
 • skapa vi-känsla och bjuda på sig själv 
 • ställa upp på olika arrangemang som föreningen anordnar 
 • att bära Stuvsta IF material (till exempel jacka, tröja) vid alla tillfällen då man representerar föreningen 
 • delta på ledarträffar anordnade av föreningen 
 • följa föreningens riktlinjer och policys (se dokumentet Om Stuvsta IF)
 
FOTBOLLENS SPELA LEK OCH LÄR
Spela, lek och lär:
 
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. Barnfotboll definieras som all fotboll till och med 12 år och ungdomsfotboll som all fotboll mellan 13 och 19 år. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från fem riktlinjer, vilka förmedlas i materialet.
 
 
Nationella spelformer:
 

Barn spelar fotboll för att det är roligt. Fotboll är lek. Att leka är nödvändig för att barn ska utvecklas och må bra. Det är genom leken barn testar sina begränsningar, lär sig hantera olika situationer och utvecklar färdigheter. Oavsett om det är på skolgården eller på en fotbollsplan, oavsett om det är träning eller match. Därför ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Nationella spelformer finns att ladda ner i pdf från Svenska Fotbollsförbundet

 

Ladda ner och läs på om ditt lags spelform. Följande spelformer finns att ladda ner:

3 mot 3 | 5 mot 5 | 7 mot 7 | 9 mot 9 | 11 mot 11 | Futsal |

 
REGISTERUTDRAG

För att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra barn och ungdomar kräver vi att man som ungdomsledare 1 gång per år begär ut och visar upp ett begränsat registerutdrag. Blankett finns på polisens hemsida att ladda ner. Blanketten fylls i och skickas per brev eller mejl till polisen enligt instruktionerna på blanketten. Registerutdraget skickas sedan hem till din bostadsadress. Du ska du visa upp för intyget för klubben, som då markerar detta i vårt medlemsregister.

 
 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier