SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
SPELARE OCH FÖRÄLDRAR

Stuvsta IF har tagit fram riktlinjer och värderingar som det är viktigt att alla spelare, ledare & föräldrar i föreningen följer. Riktlinjerna är till för att främja verksamheten och klubbkänslan. De bygger både på Svenska fotbollförbundets riktlinjer och på dess gedigna erfarenheter. 


Stuvsta IF verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt. Det innebär att vi måste se till att alla spelare känner sig utvalda, sedda och kompetenta och att alla får chans att spela från start. Vårt mål är att ta hänsyn till varje individs behov och utveckling. 
 
Stuvsta IF är en förening där alla barn och ungdomar får vara med på lika villkor såväl på träning som vid matcher. Ledare i Stuvsta IF ska därför följa Stockholms fotbollförbunds FSLL – Fotbollens spela, lek och lär. Den beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning.
 
Nedan och under underliggande menypunkter finner ni vad vi förväntar oss av spelare, medlemmar och föräldrar till spelare inom föreningen, men även annan praktisk information.
ATT VARA SPELARE
Att vara medlem

För att vara medlem och spelare i Stuvsta IF betalar man en medlemsavgift en gång per år. För varje spelare tillkommer sedan en sektionsavgift som varierar beroende på spelarens ålder.

 
En spelare som har betalat in medlemsavgift och sedan slutar har inte rätt att få tillbaka avgiften. En ny spelare som kommer till truppen under pågående säsong före sommaruppehållet betalar hel avgift och spelare som börjar efter sommaruppehållet betalar halv avgift. Mer information om medlemsavgifter finns på Stuvsta IF:s hemsida, se Avgifter.
 
Att vara spelare
Att vara spelare i Stuvsta IF innebär ett ansvar. Här är några punkter som är viktiga att ta till sig och lära sig. För dig som spelare i Stuvsta IF är det viktigt att: 
 • respektera lagets ledare och lyssna på råd och instruktioner 
 • vara en bra kompis, uppträda ansvarsfullt och visa respekt för dina lagkamrater, aldrig förolämpa eller kränka någon 
 • visa upp ett gott humör och vara positiv 
 • heja på ditt lag och inte håna dina motståndare 
 • visa respekt och vara trevlig mot motståndarlaget och deras ledare och föräldrar 
 • hälsa på domare och motståndarlag före match och tacka dem efter match 
 • prata med ledare om det som är viktigt för dig och om du har några bekymmer 
 • följa fotbollens regler och respektera domarens beslut 
 • använda ett vårdat språk, inte svära och inte använda våld 
 • tänka på att du inte bara representerar dig själv utan hela laget och hela Stuvsta IF. Du ska sträva efter att vara ett föredöme för de som är yngre än du
ATT VARA FÖRÄLDER

Att vara förälder

Stuvsta IF:s verksamhet bygger på de hundratals ledare som lägger ner ett fantastiskt arbete för våra barn och ungdomar. Nästan alla är själva föräldrar till spelare i lagen och får ingen ersättning för sina insatser. De behöver allt det stöd de kan få, inte minst från övriga föräldrar. 
 
Om ditt barn spelar fotboll i Stuvsta IF kräver det en insats också från din sida, framför allt i och kring det egna laget, men också i föreningen genom att bland annat någon gång om året stå i cafeterian på Stuvsta IP eller hjälpa till i samband med Stuvsta Indoor Cup m.m. Kan man inte delta i aktiviteterna föreningen eller barnens lag anordnar kan det innebära en extra avgift.  
 
Föräldrapolicy
Stöd ditt barn genom att uppmuntra och visa intresse för laget. En förälder är en förebild för sitt barn även i denna verksamhet. I detta ligger ett ansvar hos varje förälder att vara en god förebild och uppmärksamma bra och rent spel vare sig det är ditt barns lag eller motståndarlaget som står för det. 
 
Här följer några viktiga punkter som är viktiga för varje förälder: 
 • Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du. Låt barnen sätta sina egna mål. Tvinga inte på ditt barn dina egna mål. Prata inte om antal mål och segrar, prata istället om lagkamraterna, samarbete i laget och glädjen i att vara en del av gemenskapen i ett lag. Barn spelar fotboll för att det är roligt! 
 • Ledarna är oftast föräldrar, precis som du. De ställer upp frivilligt för att ge ditt barn en positiv idrottsupplevelse. De behöver stöd, inte kritik. Coacha inte laget från sidlinjen eller läktaren! 
 • Alla domare gör sitt bästa. Ingen kan se allt, inte heller du. Låt domaren döma matchen. Många domare är själva ungdomsspelare, i vissa fall bara några år äldre än spelarna i de lag de dömer, tänk på att en kommentar från en vuxen kan få domaren att sluta döma. 
 • Tänk på att laget behöver ditt stöd. Att träna är bara en uppgift. Frivilliga behövs till avslutningar, gemensamma aktiviteter, att ta hand lagkassan m.m. 
 • Stå gärna vid sidlinjen (inte på samma sida som tränarna) och heja, men kom ihåg att ditt uppträdande präglar andra föreningars uppfattning om laget och om Stuvsta IF. Heja på ett positivt sätt på hela laget, och tänk på att det är tillåtet att förlora. 
Föräldramedverkan i Stuvsta IF
För att underlätta för de föräldrar som ställer upp som tränare för våra barn, vill Stuvsta IF se flera föräldrar involverade kring varje lag. Det gör att de som sköter träningarna kan koncentrera sig bara på det. Det ger också en större sammanhållning i gruppen vilket är positivt för barnen. Så häng med och var en del av ditt barns fritid och en del av Stuvsta IF! 
 
När man kommer med sitt barn för första gången till föreningen har man oftast ingen tydlig bild av hur föreningslivet fungerar och man är öppen att anpassa sig till de krav och rutiner som gäller. Det är under barnets första år i föreningen som det finns chans att introducera och knyta föräldrar till verksamheten. Det finns många uppdrag man kan ta som kräver en mindre insats än att vara tränare. 
 
En intressant metod är att tidigt låta alla föräldrar medverka på träning. Detta kan göras genom att en instruktör instruerar föräldrarna att instruera barnen. Ett barn - en förälder. Om man t.ex. ska träna passning kan föräldrarna på instruktörens anvisning lägga fram en boll som spelaren passar till föräldern. Detta upprepas gång på gång med förälderns uppmärksamhet, med tillhörande beröm och ev. korrigeringar, riktas helt och hållet mot barnet. 
 
Genom denna föräldramedverkansmodell uppnås följande: 
 • Effektiv träning. Barnet får många, många fler bollkontakter än vad som varit fallet med endast en ledare. 
 • Föräldern utbildas i hur man utför t.ex. en passning. Denne kan t.o.m. träna vidare med rätt instruktioner hemma på gräsmattan. 
 • Föräldern känner delaktighet och det blir lättare att forma en föräldragrupp och utse tränare för laget. 
All erfarenhet visar att de lag som har en god organisation med bra ledare och fungerande föräldragrupp är de som blir framgångsrika och består. Grunden till detta läggs under barnets första två spelår.
 
Föräldraroller i ett lag
Nedan följer förslag på vad varje lag kan ha för roller: 
 • minst två tränare varav minst en är beredd att gå fotbollsförbundets utbildningar 
 • en lagledare som hjälper till med material vid träning och match, administrerar laget, sköter närvaro, ser till att domaren får betalt, gör en årsplanering för laget, håller i föräldramöten etc. 
 • en kassör som har hand om lagkassan och lagets utgifter och intäkter och redovisar dessa till de andra föräldrarna. 
 • en grupp festfixare som ordnar aktiviteter för barnen utanför fotbollen varje termin och även för föräldrar. 
 • en grupp evenemangsansvariga som bland annat styr upp lagets bemanning av cafeterian, styr upp lagets bemanning i hallarna under Stuvsta Indoor, ordnar eventuell egen cup etc. 
 • ett föräldraråd som kan fungera som ett bollplank och ta mot synpunkter, förbättringsförslag, klagomål o.s.v. från föräldrarna. På så sätt avlastas tränarna och ledarna. Sedan avgör föräldrarådet om det ska föras vidare till tränare/ledare/årskullsansvarig och/eller styrelse/sportkommitté. 
 • sponsoransvarig/ansvarig för insamling till lagkassan. 
 • föräldrautbildare. Alla lag har problem med föräldrar som kräver för mycket både av sina barn men också av ledarna. Det finns i dag bra utbildningar som bl.a. SISU kan stå för eller där man kan köpa material av dem och själv hålla i utbildningen. Det finns t.ex. en liten bok som heter "Så blir du världens bästa idrottsförälder" som är väldigt bra. På så sätt kan vi Dokument: Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF 7 bygga värderingar även bland våra föräldrar, inte bara hos oss ledare. Boken finns på Stuvsta IF:s kansli. Varje grupp bör bestå av 2-3 personer som självklart kan lägga ut arbetsuppgifter på alla övriga föräldrar. Det bästa är om man kan turas om som ansvarig för de olika uppgifterna, ju fler som är med desto bättre!
 • Värdegrundsansvarig. Stuvsta IF jobbar väldigt med våra värdegrunder och att våra spelare, ledare och föräldrar har sunda värdegrunder. Klubben vill gärna att respektive lag har en värdegrundsansvarig som jobbar med dessa frågorna
 
Att vara med i en ideell förening

(Nedanstående text är tagen ifrån Riksidrottsförbundets hemsida)

 

Alla idrottsföreningar är ideella. Det betyder att ingen får pengar för att vara tränare eller göra andra uppgifter i föreningen. Det finns ingen som äger föreningen eller tjänar pengar på föreningen. En ideell förening är alltså inte ett företag där de som arbetar får lön.

Medlemmarna bestämmer vad föreningen ska göra. Det är också medlemmarna som tillsammans hjälper till med allt arbete, till exempel vid träningar eller i kaféet vid en tävling/cup/match. 
Idrottsföreningarnas pengar kommer från avgiften som medlemmar betalar och bidrag från kommunen och staten. Men de pengarna räcker inte för att betala allt. Därför är det viktigt att alla medlemmar, både vuxna och barn, hjälper till i föreningen.

 

Hur mycket kostar det?

Avgiften för att vara medlem är olika i olika föreningar. Hur mycket du ska betala är olika för olika idrotter och i olika delar i Sverige. I en del idrotter måste du också betala för den utrustning du behöver. Många köper begagnad utrustning i butiker eller via internet. Du kan också fråga din idrottsförening. Ibland har föreningen utrustning som medlemmar kan låna. Det kostar pengar att vara med i en idrottsförening. Men du får så mycket tillbaka. Du får träning, resor, vara med i en grupp, trygghet och nya kompisar till exempel.

 

Medlemmarna bestämmer i idrottsföreningen

Ideella föreningar är demokratiska. Det betyder att varje medlem får vara med och bestämma vad föreningen ska göra. Föreningen har årsmöte en gång om året. På årsmötet kan alla medlemmar diskutera och bestämma vad föreningen ska göra nästa år och hur föreningen ska använda sina pengar. Alla medlemmar har varsin röst på årsmötet. Du får vara med och rösta om olika förslag och om vilka som ska vara med i föreningens styrelse.

Styrelsen är de som ansvarar för att föreningen gör det som årsmötet bestämt och att föreningen följer de regler som finns.

 

För mer information och på flera språk, se dokument ifrån RF: Idrott - en bra start i livet

 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier