SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkommen till Stuvsta IF!
För att bli ny medlem, klicka här.
 
Stuvsta Idrottsförening är idag en av Huddinge kommuns största idrottsföreningar med fler än 1400 medlemmar inklusive ca 240 ledare. Den är också en av södra Stockholms äldsta föreningar.
 
Med våra fina värderingar är vi en förening att vara stolt över. Vi verkar för att skapa de bästa förutsättningarna att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så bra som möjligt.
 
Stuvsta IF:s värdeord är: GLÄDJE, KVALITET & KLUBBKÄNSLA
 
Stöd Stuvsta IF
2021-03-17 11:13
Stuvsta IF Årsmöte
2021-03-10 14:36

ÅRSMÖTE STUVSTA IF

 

 

Onsdag den 21 april, 2021 18.00 Via Teams, anmäl dig till kansliet.

Senast den 13 april. Ange namn,mailadress samt ditt personnummer.  

kansli@stuvstaif.se 

       

  

Förslag till dagordning

§ 1

Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4

Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5

Fråga om mötets behöriga utlysning.

§ 6

Fastställande av föredragningslista.

§ 7

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senast räkenskapsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter 2022.

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 12

Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

§ 13

Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 15

Beslut om styrelsearvoden.

§ 16

Val av

a)     ordförande i styrelsen för en tid av 1 år;

b)     5 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)      3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)     revisorer för en tid av 1 år;

e)     valberedning för en tid av 1 år

 

§ 17

Övriga frågor.

§ 18

 

Årsmötets avslutande

 

 

 

 

Motioner ska inkomma till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.  Påminner om att sista dag for inkommande av motioner är torsdag 25 mars.

 

Styrelsens ekonomiska redovisning & årsberättelse kommer att finnas på kansliet en vecka innan årsmötet.

 

 

Välkommen hälsar styrelsen för Stuvsta IF

Årets Stadiumstipendiater
2021-02-19 10:42
Varje år delar Stuvsta IF i samarbete med Stadium ut två stipendium till spelare i Stuvsta IF. Stipendiet berättigar till 1 veckas gratis vistelse på Stadium Sports Camp

Stuvsta IF och Stadium söker spelare som "har en hög träningsnärvaro, är förebilder i deras grupper, utstrålade positiv energi och visar en vilja att utvecklas"

Årets pristagare är:
  • Savnit Singh (P-07). Motivering "Savnit har i år visat prov på ett oerhört arbete. Savnit är en spelare som alltid gör sitt bästa på träningarna och har dessutom högst träningsnärvaro i sin träningsgrupp. Savnit har verkligen fått betalt för sitt hårda arbete och har tagit stora utvecklingssteg under 2020."  
  • Yasmina Baali (F-07). Motivering: "En av våra nyaste spelare som kom från Rågsved strax innan sommaren, men med sin öppna och nyfikna inställning till sin omgivning har hon redan gjort avtryck och är en del i gruppen som om hon alltid skulle varit med oss. Tar instruktioner med ett leende på läpparna och en stor tillgång till en bra sammanhållning."
Stort grattis till Savnit och Yasmina. 

STUVSTA IF
Inomhusträning tillåtet för barn födda 2005 och senare
2021-01-22 14:53
Regeringen meddelade att rekommendationerna om stängda kommunala inomhusanläggningar förlängs till den 7 februari – men med undantag för barn födda 2005 och senare. Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och träna utomhus. All träning ska ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Observera att varje enskild kommun bedömer hur verksamhet kan bedrivas i deras anläggningar på ett smittsäkert sätt. Detta kan innebära att maxantal i en inomhushall kan vara olika även om storleken på hallen är snarlik. För mer information vad som gäller i Huddinge kommun se nedan:

För mer detaljerad information vad som gäller rörande fotboll i Stockholm, se 
http://www.stff.se/arkiv/2021/01/inomhustraning-tillatet-for-barn-fodda-2005-och-senare-/

Vad gäller i Huddinge Kommun, Stuvsta IF och inomhushallar:
  • De är öppna från och med måndagen den 25/1 för alla lag som är 2005 eller yngre. 
  • Tidigare tidfördelning för inomhustider som kommunicerats till lagen gäller fortfarande.
  • Det kommer vara begränsningar på maxantalet i alla gymnastiksalar. Maxantalet kommer finnas på skyltar vid respektive gymnastiksal, och tyvärr kommer inte kommunen kunna ge föreningen ett förhandsbesked som vi kan kommunicera ut innan.
  • Stuvsta IF har önskat att man vinterunderhåller Stuvsta IP och ge våra lag möjlighet att boka planen ifall vädret tillåter. Kommunen ska återkomma i ämnet. 
STUVSTA IF

Nyheter från vår verksamhet
U18-19, 10/04 11:43 
U18-19, 08/04 16:02 
F17 / Dam U, 04/04 14:25 
F16-19 / Dam J, 29/03 11:54 
F16-19 / Dam J, 29/03 11:46 
P 08:3, 26/03 19:25 
F 12, 25/03 10:29 
F17 / Dam U, 24/03 21:22 
 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier