SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Årsmöte 2018
2018-03-19 15:12
ÅRSMÖTE STUVSTA IF 2018

 

Tisdag den 24 april 19.00 på Stuvsta IF:s kansli

 

 

 

Förslag till dagordning

§ 1

Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

§ 2

Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4

Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5

Fråga om mötets behöriga utlysning.

§ 6

Fastställande av föredragningslista.

§ 7

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senast räkenskapsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

§ 10

Fastställande av medlemsavgifter 2019.

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 12

Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

§ 13

Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 15

Beslut om styrelsearvoden.

§ 16

Val av

a)      ordförande i styrelsen för en tid av 1 år;

b)      3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c)      3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;

d)      revisorer jämte suppleant för en tid på 1 år;

e)      valberedning för en tid på 1 år

f)       Beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

§ 17

Övriga frågor.

§ 18

 

Årsmötets avslutande

 

 

 

 

Motioner ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

Styrelsens ekonomiska redovisning kommer att finnas på kansliet en vecka innan årsmötet.

 

 

Välkommen hälsar styrelsen för Stuvsta IF


Nyhetsarkiv
2021-06-30 16:01
Sponsorhuset2021-05-25 07:44
Regler kring matcher 2021-05-07 17:48
Stöd Stuvsta IF2021-03-17 11:13
Stuvsta IF Årsmöte2021-03-10 14:36
Påsklovscamp2021-01-13 13:59
Stöd Stuvsta IF 2020-12-09 11:39
Uppdatering Covid-192020-11-04 11:09
Final i Victoria Cup2020-10-07 14:50
Glad sommar2020-06-26 08:04
Sommarfotbollskolan V252020-05-11 10:47
Uppdatering Covid-192020-04-03 16:31
Fotbollsavslutningen2019-11-12 13:54
Gå fotboll2019-10-02 10:04
Tack och lycka till!2019-08-12 07:30
Fotbollskolan v252019-06-27 19:45
Sommarfotbollsskola 20192019-02-19 12:44
Nytt avtal med Aleris2019-01-29 11:02
Stort Tack2019-01-10 10:55
Stuvsta IF Årsmöte2018-12-16 11:53
Årets spelaravslutning2018-11-07 16:08
2018-05-18 11:39
Import av matcher2018-04-11 14:30
Årsmöte 20182018-03-19 15:12
Tränarutbildning2018-01-19 11:59
Sponsorhuset2017-12-01 15:34
Kansliet informerar2017-10-16 15:31
Nyinvigning Stuvsta IP2017-08-26 11:21
Fotbollsskolan2017-08-15 16:55
Sponsorhuset2017-06-21 16:05
KANSLIET INFORMERAR2017-06-21 11:59
Stuvstahallen2017-02-01 14:17
 
Sponsorer
Följ oss på sociala medier